Volejte, smskujte, prozvánějte. Pomůžeme!

736 624 307

Jsme profesionálové na reality, exekuce nemovitostí, nebo výkupy a prodeje bez provize realitním kancelářím. Pokud potřebujete získat levný pronájem bytu, neváhejte nás kontaktovat.Exekuce a dražby nemovitostí

Exekuce je vykonávací řízení, které většinou směřuje k vymožení peněžité částky od povinného (dlužníka) pro oprávněného (věřitele), nebo k donucení splnit jinou povinnost.

Způsobů provedení exekuce je několik – srážkami ze mzdy či jiných příjmů, prodejem movitých věcí, prodejem nemovitých věcí, zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitosti, rozdělením společné věci, odebráním věci, provedením prací a výkonů, ukládáním pokut. Samotná exekuce je realizována na základě exekučního příkazu, což je listina, kterou vydává exekutor. V jedné věci může exekutor zvolit více způsobů exekuce. Na každou z nich pak vydá exekuční příkaz (např. exekuční příkaz k prodeji movitých věcí + exekuční příkaz k prodeji nemovitosti).


V případě nedobrovolné dražby nemovitosti v exekuci ustanoví exekutor nejprve soudního znalce, který vyhotoví znalecký posudek, na jehož základě je pak určena vyvolávací cena nemovitosti. Následně exekutorský úřad vystaví dražební vyhlášku, jíž je dražba nemovitosti vyhlášena. Dražební vyhláška musí být zveřejněna předepsaným způsobem.


Vydražení nemovitosti nemusí znamenat ukončení exekučního řízení. Pokud částka za nemovitost dosažená vydražením nedosáhne takové výše, aby mohly být uspokojeny veškeré pohledávky přihlášené do exekučního řízení, exekuční řízení pokračuje. 

 Zákon ve své podstatě brání prodeji nemovitosti zatížené exekucí, ale v praxi je možné i takový prodej realizovat. V první řadě je třeba dohody s exekutorem a ošetření celé záležitosti v předkupní smlouvě. Pak se potřebná částka kupní ceny použije na úhradu dluhů vyčíslených v exekučním řízení. Následně dojde k výmazu záznamu o exekuci z katastru nemovitostí, resp. ke zrušení omezení vlastnického práva. Nemovitost se tím stane právně volnou a vlastnická práva k nemovitosti je možno převést na jinou osobu (kupce).


 

Kontaktní údaje

Jméno: Přijmení:
Ulice: č.p.:
PSČ: Město:
Okres:
E-mail: Telefon:

Popište nabízenou nemovitost:

Adresa nemovitosti:

Požadovaná cena:
Foto 1:   (ve formátu .jpg)
Foto 2:   (ve formátu .jpg)
Foto 3:   (ve formátu .jpg)
Kontakt: info@registr-exekuce.cz

Potřebuji pomoci s řešením exekuce na nemovitosti v okrese:
Registr exekuce